Bază de date multi-sectorială privind schimbările climatice

A11 – RO – Raport de inventariere