Bază de date multi-sectorială privind schimbările climatice

A12 – RO – Evaluare tehnică a inventarului naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră al Romaniei Analiza si recomandari