Bază de date multi-sectorială privind schimbările climatice

Adaptation to climate change impacts on human, animal and plant health