Bază de date multi-sectorială privind schimbările climatice

An EU Strategy on adaptation to climate change