Bază de date multi-sectorială privind schimbările climatice

B11 – EN – Energy Sector Rapid Assessment Report