Bază de date multi-sectorială privind schimbările climatice

B11 – RO – Raport de evaluarea rapidă a sectorului energetic