Bază de date multi-sectorială privind schimbările climatice

B11 – RO – Rezumat al evaluărilor sectoriale rapide şi al recomandărilor de includere a măsurilor privind schimbările climatice în programele operaţionale sectoriale 2014-2020