Bază de date multi-sectorială privind schimbările climatice

Climate Change 2014 – Synthesis Report – Summary for Policymakers