Bază de date multi-sectorială privind schimbările climatice

Climate change factsheet 2014