Bază de date multi-sectorială privind schimbările climatice

Factsheet-Adaptation to climate change