Bază de date multi-sectorială privind schimbările climatice

Finland Adaptation Action Plan – 2011