Bază de date multi-sectorială privind schimbările climatice

Guidelines on developing adaptation strategies