Bază de date multi-sectorială privind schimbările climatice

Kenya National Climate Change Action Plan 2013-2017