Bază de date multi-sectorială privind schimbările climatice

Part A – Global and Sectoral Aspects