Bază de date multi-sectorială privind schimbările climatice

Part B – Regional Aspects