Bază de date multi-sectorială privind schimbările climatice

Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation