Bază de date multi-sectorială privind schimbările climatice

Summary for Policymakers (SPM)