Bază de date multi-sectorială privind schimbările climatice

Summary of the Impact Assessment