Bază de date multi-sectorială privind schimbările climatice

The EU Emissions Trading System (EU ETS)