Bază de date multi-sectorială privind schimbările climatice

The EU Strategy on adaptation to climate change