Bază de date multi-sectorială privind schimbările climatice

UK – National Adaptation Action Plan – 2013