Noutăți

Analiza Preliminară a datelor sectoriale

Workshopul desfășurat marți, 30 iulie 2013, și dedicat Analizei Preliminare a datelor sectoriale, în perspectiva pregătirii absorbției Fondurilor Structurale și de Investiții (FESI) 2014 – 2020, pentru sectoare și activități cu relevanță climatică, a fost un real succes, atât în termeni de participare, cât și de implicare a ministerelor și instituțiilor participante.

A fost esențial să se poată dezbate prezentarile și subiectele cu reprezentanți ai instituțiilor decidente și gestionare ale viitoarelor fonduri UE.

Workshopul din 30 iulie a pus la dispoziția participanților și a tuturor instituțiilor implicate primul set de analize sectoriale aferente domeniilor cu impact climatic, așa cum rezultă din prelucrarea datelor inițiale puse la dispoziția experților Băncii Mondiale. Domeniile analizate includ agricultura și dezvoltarea rurală; transportul; energia (industria); apele; pădurile și piscicultură; urbanismul (inclusiv construcții). Au fost discutate și aspecte privind elementele și documentele necesare pentru completarea datelor care au fost furnizate până în prezent.

Reuniunea din 30 iulie 2013 a analizat în special actualul stadiu al politicilor sectoriale din perspectiva absorbției fondurilor structurale și de investiții din perioada 2014 -2020. Reamintim solicitarea Comisiei Europene că minimum 20% din suma totală estimată de 40 de miliarde de euro, ce ar putea reveni României, să fie utilizată pentru proiecte relaționate climatic (vizând reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, adaptarea la schimbările climatice și dezvoltarea economică bazată pe emisii reduse de carbon).