Noutăți

Atelier de lucru

Evenimente

Atelierul de lucru vizând costurile și beneficiile opțiunilor destinate atenuării și adaptării la efectele schimbărilor climatice, desfasurat in data de 17 decembrie, 2013, a setat, practic, coordonatele componentei proiectului vizând analiza costurilor marginale de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră în anumite sectoare cheie. Au fost vizate opțiuni de investiții, politici și măsuri instituționale – care vor lua în considerare prețurile emisiilor de dioxid de carbon și resurselor, taxele/ subventiile, și alte mecanisme de stimulare. Aceste instrumente de analiză identifică, cuantifică și evaluează impactul multisectorial pe termen lung (anii 2020, 2030, 2050) al politicilor și investițiilor ce sunt parte a strategiei naționale și a planului național de acțiune privind schimbările climatice.