Noutăți

Atelier de lucru

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP) a organizat in perioada 19 mai –  20 mai 2014, atelierul de lucru dedicat modelarii macroeconomice de impact, organizat in cadrul proiectului «Operationalizarea strategiei nationale privind schimbarile climatice si dezvoltarea componentei climatice a Programelor Operationale 2014-2020 ».

Obiectivele evenimentului organizat pe parcursul a doua zile au fost reprezentate de:

  • discutii pe marginea componentei de modelare a cererii de energie in sectoarele: rezidential, comercial si de servicii, industrial si transport;
  • modelul TIMES: demonstrare privind introducerea datelor, model de calibrare şi de funcţionare; prezentarea rezultatelor si interpretarea lor.

Atelierul de lucru s-a bazat pe dialog, dezbatere si asimilarea tuturor opiniilor intr-o abordare comuna.

Guvernul Romaniei, prin intermediul MMAP, isi propune prin acest proiect construirea unei baze analitice solide pentru evaluarea impactului economic si social, a costurilor si beneficiilor politicilor si măsurilor pentru dezvoltarea unei economii reziliente la schimbarile climatice. Procesul de constituire a modelului – Computable General Equilibrium – a fost deja demarat si urmareste integrarea datelor din urmatoarele sectoare cheie: energie, transport, agricultura, silvicultura, apa.