Noutăți

Atelier de lucru in sectorul urban

Atelierul de lucru dedicat prezentarii scenariului de dezvoltare urbana in regiunea Bucuresti – Ilfov si intregul demers legat de scenariul de modelare amintit sunt parte a proiectului OPERA-CLIMA (Operationalizarea strategiei nationale privind schimbarile climatice si deavoltarea componentei climatice a programelor operationale 2014 – 2020).  Proiectul – derulat de MMAP cu asistenta tehnica a Bancii Mondiale si finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007–2013 – are ca obiectiv principal îndeplinirea obiectivelor naţionale ale României şi a cerinţelor Uniunii Europene în domeniul schimbărilor climatice.

O componenta a acestui proiect vizeaza dezvoltarea unui model de impact micro- si macro-economic, pentru politici climatice si de crestere verde, perspectiva 2020-2030-2050. Modelul deruleaza simulari de impact ale activitatilor economice si ale politicilor climatice din Romania, estimand efectul acestor politici in termeni de costuri si beneficii asupra productiei de bunuri, a ocuparii fortei de munca, comertului, fluxurilor de capital, dezvoltarii urbane. Modelarea macroeconomica este completata de modelarile de impact la nivelul a sase sectoare (energie, urban, transport, silvicultura, agricultura, ape).

In acest context, workshopul a furnizat informatii despre modul in care tehnologia, schimbarile in politica de reglementare, modificarile aduse politicilor sectoriale influenteaza cererea de energie, nivelul de poluare, gradul emisiilor de gaze cu efect de sera dintr-un oras/ dintr-o regiune.  Modelul RACE (Rapid Assessment of City Emissions) se afla la baza acestei evaluari, comparand datele privind populatia si potentialul de dezvoltare al orasului/regiunii respectiv(e).

20150609_140911