Noutăți

Atelier de lucru: modelarea economica in sectorul apa

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor a organizat in data de 31 martie 2015 un atelier de lucru dedicat modelarii economice in sectorul apa. Atelierul de lucru este organizat in cadrul proiectului OPERA-CLIMA (”Operationalizarea strategiei nationale privind schimbarile climatice si dezvoltarea componentei climatice a Programelor Operationale 2014-2020”).

Sistemul resurselor de apa din Romania a suferit mari schimbari in ultimele doua decenii, ramanand in continuare vulnerabil la schimbarile climatice, in special la fenomenele secetei si inundatiilor care produc efecte in sectorul agricultura. Programul de asistenta tehnica ”Romania: Schimbari Climatice si Programul de crestere economica cu emisii reduse de carbon” se concentreaza pe un mecanism de evaluare a costurilor si beneficiilor tranzitiei catre o economie verde, inclusiv in sectorul apa.

Obiectivul general al componentei de modelare din cadrul proiectului OPERA-CLIMA este de a sprijini Guvernul Romaniei in prioritizarea, pe baza analizei cost-beneficiu, inclusiv in sectorul apa. Obiectivele specifice modelarii in cadrul sectorului apa au in vedere:

  • Evaluarea contrapartidelor in termeni de crestere economica ale strategiilor alternative pentru dezvoltarea si utilizarea resurselor de apa;
  • Evaluarea robustetii/soliditatii unor astfel de strategii pentru scenariile viitoare, inclusiv privind schimbarile climatice;
  • Sprijinirea implementarii unei strategii de crestere economica cu emisii reduse de CO2, cu sugestii specifice sectorului apa.

In cadrul workshopului, partile interesate au fost incurajati sa faca schimb de informatii cu consultantii Bancii Mondiale, in vederea unei intelegeri eficiente a metodelor utilizate si a rezultatelor analizei economice disponibile.

20150330_160019