Noutăți

Atelier de lucru pentru îmbunătățirea cadrului legislativ și instituțional pentru eficientizarea utilizării veniturilor obținute prin schema europeană de tranzacționare a certificatelor de emisii GES.

Evenimente

Atelierul de lucru organizat în data de 28 septembrie 2015 a vizat îmbunătățirea cadrului legislativ și instituțional pentru eficientizarea utilizării veniturilor obținute prin schema europeană de tranzacționare a certificatelor de emisii GES.

Concluziile care s-au desprins pe durata atelierului de lucru au accentuat nevoia dezvoltării unui cadru legislativ prin care să se pună bazele unei colaborări cât mai strânse la nivel instituțional astfel încât veniturile din licitarea certificatelor de GES să fie îndreptate către proiecte cu relevanță climatică, proiecte ce ar trebui selectate în baza unor criterii de evaluare bine stabilite. Cerințele (cu privire la actualul cadru legislativ) formulate de experții prezenți la reuniunea de lucru vor fi analizate de echipa de consultanți a Băncii Mondiale în vederea includerii unor răspunsuri adecvate în raportul pregătit pentru componenta proiectului OPERA-CLIMA care vizează dezvoltarea unei metodologii privind identificarea oportunităților de comercializare a carbonului.

20150928_131610