Noutăți

Ateliere de lucru cu tema “Elaborarea Planului National de Actiune privind schimbarile climatice: selectarea masurilor cu relevanta climatica la nivel sectorial”

Marti, 15 iulie 2014 si miercuri, 16 iulie 2014 s-au desfasurat workshop-urile cu tema “Elaborarea Planului National de Actiune privind schimbarile climatice: selectarea masurilor cu relevanta climatica la nivel sectorial”, organizate in cadrul proiectului ”Operationalizarea strategiei nationale privind schimbarile climatice si dezvoltarea componentei climatice a Programelor Operationale 2014-2020 (OPERA-CLIMA)”.

O componenta specifica a proiectului OPERA-CLIMA, derulat in parteneriat cu Banca Mondiala,  vizeaza dezvoltarea si operationalizarea strategiei nationale si a planului de actiune privind schimbarile climatice si cresterea economica bazata pe emisii reduse de carbon. In acest scop, MMAP a organizat doua ateliere de lucru dedicate elaborarii planului national de actiune privind schimbarile climatice.

In cadrul celor doua ateliere de lucru au fost prezentate si supuse dezbaterii aspecte referitoare la:

  • integrarea masurilor privind schimbarile climatice in Acordul de Parteneriat si in Programele Operationale pentru urmatorul cadru financiar 2014-2020;
  • strategia nationala si planul national de actiune privind schimbarile climatice;
  • tipuri de actiuni propuse de ministerele de linie, in sectoare cu relevanta pentru domeniul schimbarilor climatice;
  • recomandari ale expertilor Bancii Mondiale pentru cele sase sectoare cu impact in domeniul schimbarilor climatice.