Noutăți

Ateliere de lucru privind Modelarea Macroeconomica de Impact

Evenimente

Workshopurile privind Modelarea Macroeconomica de Impact: In contextul obiectivelor cheie ale României, vizand absorbtia viitoarelor Fonduri Europene si de Investitii 2014 – 2020 (din care minimum 20% trebuie alocate proiectelor climatice), dar si a discutiilor pe marginea noilor obligatii ce urmeaza a fi asumate de Romania sub Pachetul 2030 privind Energia si Clima, proiectul MMSC – Banca Mondiala raspunde solicitarilor Guvernului Romaniei privind construirea unei baze analitice solide pentru evaluarea impactului economic si social, a costurilor si beneficiilor politicilor si măsurilor pentru dezvoltarea unei economii reziliente la schimbarile climatice.

Expertii Bancii Mondiale au demarat procesul de constituire a unui model pentru Romania – Computable General Equilibrium (CGE) – capabil sa integreze date din urmatoarele domenii: energie, transport, agricultura si silvicultura. Proiectul urmareste consolidarea capacitatii institutionale a Guvenului in politica de modelare economica din domeniul energiei si schimbarilor climatice, urmarind indicatori macroeconomic precum: produsul intern brut, valoarea adăugată brută pe sectoare, ocuparea forţei de muncă, balanţă bugetară, emisiile de carbon.

Atelierul de lucru a oferit reprezentantilor institutiilor guvernamentale, implicati in mod direct sau indirect in proiect, informatii despre modelul CGE, prezentand exemple concrete dezvoltate de expertii Bancii Mondiale in alte state si explicitand integrarea informatiilor, in special a celor aferente sectorului energetic, in modelul macroeconomic de impact.

In cadrul atelierului de lucru au fost prezentate si dezbatute cele mai recente rezultate privind Romania, aferente componentei de modelare macroeconomica dezvoltata de Comisia Europeana, si vor fi evaluate elementele cheie ale cadrului aplicabil destinat modelarii. Discutiile tehnice cu privire la scenariile pe termen lung vor fi insotite de exemplificari si referiri la studii elaborate la nivel national.