Noutăți

Conferinta: Cadrul Financiar 2014-2020 si actiunile cu relevanta climatica

Conferinta cu tema „Cadrul Financiar 2014-2020 si actiunile cu relevanta climatica”, organizata in cadrul proiectului ”Operationalizarea strategiei nationale privind schimbarile climatice si dezvoltarea componentei climatice a Programelor Operationale 2014-2020 (OPERA-CLIMA)” s-a derulat in ziua de 6 mai 2014.

La eveniment au luat parte, alaturi de reprezentantii  MMAP, experti din cadrul MFE, care au participat in mod direct la negocierea Acordului de Parteneriat dintre Romania si Comisia Europeana si consultantii Bancii Mondiale implicati in Programul de Asistenta Tehnica al carui beneficiar este Guvernul Romaniei, prin Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice.

Conferinta a avut loc la sediul Ministerului Fondurilor Europene (MFE), situat pe Bulevardul Ion Mihalache, nr 15-17 (cladirea Tower Center), sector 1, Bucuresti.

Au fost elaborate, discutate şi diseminate la nivelul ministerelor şi al altor instituţii 6 rapoarte sectoriale şi un raport de sinteză privind identificarea programelor operaţionale, a proiectelor, acţiunilor şi indicatorilor destinaţi absorbţiei Fondurilor UE 2014-2020 pentru obiective cu relevanţă climatică, în sectoare specifice (energie, industrie, ape, păduri, agricultură şi dezvoltare rurală, transporturi, urban – deşeuri, eficienţă energetică în clădiri etc.).