Noutăți

Serie de ateliere de lucru

In perioada 13-14 martie 2014 a avut loc prima serie a atelierelor de lucru destinate operationalizarii strategiei nationale privind schimbarile climatice si elaborarii planului national de actiune in domeniul schimbarilor climatice.

Workshop-urile au fost organizate in cadrul proiectului derulat cu Banca Mondiala, “Operationalizarea Strategiei Nationale privind Schimbarile Climatice si dezvoltarea componentei climatice a Programelor Operationale 2014 – 2020”, proiect derulat prin Programul Operational Asistenta Tehnica 2007-2013.

Avand ca punct de plecare Strategia nationala a Romaniei privind schimbarile climatice, 2013-2020 (adoptata prin HG nr 529/2013), acest prim set de consultari este parte din componenta proiectului care urmareste dezvoltarea si operationalizarea unei strategii vizand dezvoltarea economica bazata pe emisii reduse de carbon, in conformitate cu prioritatile Romaniei si ale UE in perspectiva 2020-2030.

Strategia va fi realizata pe baza unei analize aprofundate, corelata cu alte strategii nationale relevante si bazata pe un proces extins de consultare si va fi completata cu planul national de actiune. Ambele documente se vor finaliza in forma preliminara pina la sfirsitul anului 2014 si in forma finala pina la mijlocul anului 2015, inclusiv componentele de dezbatere publica si de evaluare strategica de mediu.

Asistenta tehnica acordata de expertii Bancii Mondiale va aborda tematica in mod flexibil si gradual, pentru a defini si detalia atit obiectivele pe termen scurt (pina in 2020), cit si pe termen mediu si lung (2030-2050). Vor fi urmarite, discutate si dezvoltate atit componenta de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera, cit si cea de adaptare la efectele schimbarilor climatice.