Climate Change Multi-Sector Documentary Database

OPERA-CLIMA Program Outputs

B11 – RO – Rezumat al evaluărilor sectoriale rapide şi al recomandărilor de includere a măsurilor privind schimbările climatice în programele operaţionale sectoriale 2014-2020

B11 – RO – Raport de evaluarea rapidă a sectorului energetic

B11 – RO – Raport de evaluarea rapidă a resurselor integrate de apă

B11 – RO – Raport de evaluarea rapidă a resurselor a sectorului transporturilor

B11 – RO – Raport de evaluare rapidă a sectorului urban

B11 – RO – Raport de evaluare rapidă a agriculturii și dezvoltării rurale

B11 – RO – Raport de evaluare rapida a sectorului forestier

B11 – EN – Water Sector Rapid Assessment Report

B11 – EN – Urban Sector Rapid Assessment Report

B11 – EN – Transport Sector Rapid Assessment Report

B11 – EN – Summary of Sector Rapid Assessments and Recommendations for Incorporating Climate Actions in the 2014-2020 Sectoral Operational Programs in Romania

B11 – EN – Forest Sector Rapid Assessment Report

B11 – EN – Energy Sector Rapid Assessment Report

B11 – EN – Agricultural & Rural Sector Rapid Assessment Report

A21 – RO – Analiza riscurilor şi modalitatea de selectare a opţiunilor de adaptare şi diminuare a schimbărilor climatice Un instrument pentru planificarea măsurilor privind schimbările climatice.pdf

A21 – EN – A Risk Analysis and Screening Approach for Climate Change Mitigation and Adaptation Options A Tool for Climate Action Planning

A12 – RO – Evaluare tehnică a inventarului naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră al Romaniei Analiza si recomandari

A12 – EN – Technical Assessment of Romania’s National GHG Inventory Analysis and Recommendations

A11 – RO – Raport de inventariere

A11 – EN – Stocktaking Report