Noutăți

Proiect

Schimbările climatice în România

România dorește trecerea la o economie mai ecologică și mai competitivă, cu emisii reduse de carbon, cu o utilizare eficientă a resurselor și rezistentă la riscurile schimbărilor climatice. Prin urmare, Guvernul României, prin Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, a solicitat Băncii Mondiale servicii de consultanță pentru a-și îndeplini acest angajament. Un program comun este pus în aplicare de către Banca Mondială și minister și urmărește să permită României atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020, pentru prevenirea și combaterea schimbărilor climatice și reducerea emisiilor de carbon.

Sectoare-cheie pentru abordarea schimbărilor climatice în România

Bază de date multi-sectorială privind schimbările climatice

20Documente

OPERA-CLIMA Program Outputs

09Documente

Adaptation Action Plans

03Documente

World Bank Publications

16Documente

IPCC

54Documente

Resurse EU