Bază de date multi-sectorială privind schimbările climatice

A21 – RO – Analiza riscurilor şi modalitatea de selectare a opţiunilor de adaptare şi diminuare a schimbărilor climatice Un instrument pentru planificarea măsurilor privind schimbările climatice.pdf