Bază de date multi-sectorială privind schimbările climatice

B11 – EN – Urban Sector Rapid Assessment Report