Bază de date multi-sectorială privind schimbările climatice

B11 – EN – Water Sector Rapid Assessment Report