Bază de date multi-sectorială privind schimbările climatice

Working Group II Fact Sheet