NoutățiEvenimente

placeholder

Mulțumiri

Proiectul „Operaționalizarea strategiei naționale privind schimbările climatice și dezvoltarea componentei climatice a Programelor Operaționale 2014-2020” se apropie cu pași repezi de final. Reamintim că proiectul OPERA-CLIMA  este cofinanțat în procent de 85% din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2007-2013. OPERA-CLIMA este un proiect complex, derulat…

Conferință finală de închidere a proiectului OPERA-CLIMA: 24-25 noiembrie 2015

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP), în calitate de beneficiar, a derulat în perioada 2013-2015 un program de asistență tehnică pentru îndeplinirea obiectivelor naționale ale României și a cerințelor Uniunii Europene în domeniul schimbărilor climatice. La final de proiect, MMAP a organizat conferința de închidere a proiectului intitulată ”Proiectul OPERA-CLIMA:…

Conferință națională – 23 noiembrie 2015

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a organizat conferința națională “CRESC – Strategia climatică și planul național de acțiune: economie și climă – două traiectorii ale României și punctul lor de întâlnire”, în data de 23 noiembrie 2015. Conferința dedicată strategiei climatice este organizată în parteneriat cu Banca Mondială în cadrul…

Atelier de lucru : ”Utilizarea eficientă a veniturilor din schema EU ETS – propunerea Băncii Mondiale şi exemple de succes în managementul fondurilor în România”

Atelierul de lucru din data de 6 octombrie 2015 a tratat tema ”Utilizarea eficientă a veniturilor din schema EU ETS – propunerea Băncii Mondiale şi exemple de succes în managementul fondurilor în România”. Principalele puncte pe agenda evenimentului au vizat prezentarea draftului de raport pregătit de consultanții Băncii Mondiale privind…

Atelier de lucru pentru îmbunătățirea cadrului legislativ și instituțional pentru eficientizarea utilizării veniturilor obținute prin schema europeană de tranzacționare a certificatelor de emisii GES.

Atelierul de lucru organizat în data de 28 septembrie 2015 a vizat îmbunătățirea cadrului legislativ și instituțional pentru eficientizarea utilizării veniturilor obținute prin schema europeană de tranzacționare a certificatelor de emisii GES. Concluziile care s-au desprins pe durata atelierului de lucru au accentuat nevoia dezvoltării unui cadru legislativ prin care…

Ateliere de lucru: ”Proiectarea sistemului de monitorizare, raportare şi verificare (MRV) pentru acţiunile privind schimbările climatice in sectorul transport”

Atelierele de lucru ”Proiectarea sistemului de monitorizare, raportare şi verificare (MRV) pentru acţiunile privind schimbările climatice in sectorul transport” au avut ca scop analiza designului, perspectivelor şi a măsurilor de optimizare a sistemului de măsurare/monitorizare, raportare şi verificare legate de emisiile de gaze cu efect de seră, cu un accent…

Atelier de lucru dedicat mecanismelor financiare de sustinere a politicilor climatice in diferite sectoare economice

In data de 16 septembrie 2015, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor a organizat un workshop dedicat mecanismelor financiare de sustinere a politicilor climatice in diferite sectoare economice, in special prin utilizarea sumelor obtinute de statul roman din licitarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera (GES). Veniturile din…

Intalnire pentru prezentarea modelului şi rezultatelor analizei economice şi macro-sectoriale

Reuniunea sustinuta in data de 25 iunie, 2015, a fost adresata segmentului decizional si a avut ca scop prezentarea modelului şi rezultatelor analizei economice şi macrosectoriale privind costurile si beneficiile politicilor climatice ale României şi scenariile în perspectiva 2020 – 2030 – 2050. Reuniunea este organizata de Ministerul Mediului, Apelor…

Ateliere de lucru: modelare macroeconomica de impact

In zilele de 24 iunie şi 25 iunie 2015, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor au organziat workshopurile finale ale componentei de modelare macroeconomica de impact, din cadrul proiectului OPERA-CLIMA (”Operationalizarea strategiei nationale privind schimbarile climatice si dezvoltarea componentei climatice a Programelor Operationale 2014-2020 »). Cele doua ateliere de lucru au…

Atelier de lucru: modelarea economică pentru sectorul apă

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor a transmis invitatii la sesiunea de instruire privind modelarea economica pentru sectorul apa. Instruirea s-a desfasurat in cadrul proiectului OPERA-CLIMA, „Operationalizarea Strategiei nationale privind schimbarile climatice si dezvoltarea componentei climatice a Programelor Operationale 2014-2020”), derulat de MMAP cu asistenta tehnica a Bancii Mondiale si finantat…